Bylinná léčba, užívání, účinky, její význam a její úskalí

Stále více lidí hledá alternativní způsob léčby a také stále důrazněji jsou slyšet její odpůrci.

Jak to funguje?

Bolest, nemoc je signál těla (přesněji duše člověka), že v něčem je osobnost v nesouladu s životní energií. Tento nesoulad působí jako energetický blok, který brání harmonickému toku energií v těle. Je to signál ke změně.

Čím dříve člověk pochopí svoji nemoc či bolest jako výzvu a čím více je otevřený změnám, čím více pozornosti zaměří na své tělo, na svůj život, tím lepší výsledek se dostaví. Toto rozhodnutí je zásadní a rozhoduje o míře uzdravení, ať už se člověk rozhodne pro alternativní léčbu nebo západní.

Té přírodní se věnuji řadu let.
Různé druhy masáží, akupunktura, akupresura, zdravotní cvičení, různé druhy jógy, byliny, léčivé minerály, vůně…apod. to vše má jedno společné. Je zaměřeno na rozproudění a následnou výměnu energií v organismu.

V moudré přírodě se počítá s tím, že se rovnováha někdy vychýlí a příroda má mocné mechanismy, jak nastolit rovnováhu pro zachování života. (Neznamená to však, že bychom neměli přírodu vědomě chránit.)

Lidský organismus, jako součást přírody, má také velké samoregulační možnosti.  Přírodní prostředky jsou člověku velkým pomocníkem, darem přírody. Je však třeba si uvědomit, že i s užíváním daru má-li být přínosem, je třeba vědomě zacházet.

Setkávám se zažitým povědomím v tom smyslu, že co je přírodní, nemůže ublížit. Není to tak. Má-li být něco účinné, musí to mít patřičnou sílu, s tou je třeba počítat a umět zacházet. (V minulosti to byly babky kořenářky, kterých si lidé vážili, pro jejich znalosti o účincích léčivých bylin.) Pokud je narušení rovnováhy veliké, musí být také síla vedoucí k nápravě veliká. Vždyť i v dobách, kdy nebyly uměle vyrobené medikamenty, měli lidé úrazy, i v dávnověku prováděli operace a lidé využívali účinné přírodní prostředky i v těchto extrémních situacích. Proto jsou bylinky i různé metody slabší, silnější a razantní.

Ve své praxi jsem zažila několik případů, kdy ke mně lidé přišli s tím, že užívali bylinku na určitý zdravotní problém a způsobili si tím jiný zdravotní problém. Přespřílišné užívání organismus vychýlilo z rovnováhy zase opačným směrem.

Jsou bylinky a prostředky, které jsou jemné a lze je užívat dlouhodobě (heřmánek). Jsou byliny svými účinky silnější a velmi silné. Jejich užívání je třeba konzultovat s odborníky. Pokud je čas, je vhodné zvolit bylinky s mírnými účinky a nezvykat organismus na razantní zásah. Je žádoucí ponechat organismu jeho povědomí o tom, že on se umí a má postarat o rovnováhu.  Je vhodné dát mu k tomu co možná nejmenší podnět. Silné a razantní prostředky a metody je vhodné ponechat pro výjimečné situace a rozumně, vědomě s nimi zacházet, po poradě s odborníkem.

V opačném případě lidé sami nahrávají odpůrcům přírodní medicíny, když si neuváženým užíváním přivodí zdravotní problém nebo toleranci organismu k účinné látce. Ta často bývá v uměle vyrobené formě součástí farmak, která pak nezabírají.

Osvědčily se mi přípravky, které světu dal akademik prof. A. V. Skvorcov. Jako vědec se zabýval biofyzikou, tedy tím, jaký způsobem mezi sebou energeticky komunikují rostliny vzájemně a s energiemi člověka. Při tvorbě přípravků EPAM se opíral o své znalosti, o recept z hlavního tibetského traktátu a využil svoji osvícenou mysl. Spolupracoval s u nás známým Borisem Tichanovským, oba spojoval společný zájem – nalézt lék na každou nemoc a navíc – cenově dostupný.

Přípravky EPAM jsou v geniálním složení 15 – 21 bylin. Pokud jedna bylina tlumí, protože to zdravotní stav daného orgánu vyžaduje, jiná povzbuzuje organismus, aby měl sílu se nemoci bránit, další působí protizánětlivě atd…., dohromady spolupůsobí vždy tak, aby v organismu nastolovaly rovnovážný stav.  Nemůže dojít k vychýlení energií ani po užití velkého množství přípravku. Na harmonii v organismu reagují buňky. Buňky mají paměť. Pokud se narušené prostředí uvede do souladu s životní energií, ony zareagují postupnou obnovou svých funkcí, posléze funkcí daného orgánu a orgánové soustavy.

Přípravky lze užívat dlouhodobě bez negativních vedlejších účinků na organismus.
Jejich účinky využívám se svou rodinou i mými klienty přes 20 let.

Pro uzdravení jsou  důležitá nová pochopení člověka a jejich uvedení do života.
I již zmíněné babky kořenářky dávaly lidem k bylinkám i moudré rady, pro které byly často vyhledávány.
Za účelem efektivní pomoci lidem mě léta terapeutické praxe přivedla k používání terapeutické metody kvantové výměny energií po mém emočním nacítění na klienta a učím i metody, kterými si lidé mohou pomáhat sami doma: Vědomým cvičením ke zdravíReiki v možnostech nové doby.

V čem spatřuji přínos přírodní léčby?
Podaná odborníkem je šetrná, působí celistvě na uvedení do souladu s životní energií, na harmonizaci a tím ve svém důsledku na odstranění prvotní příčiny problému.
Nezavrhuji lékařskou pomoc. Člověk má zvažovat všechny možnosti podle aktuální situace. Přírodní prostředky a postupy opět podané odborníkem jsou vhodné i jako souběh s léčbou západní medicíny. Zodpovědnost za své zdraví vždy nese každý člověk sám. Je třeba naučit se naslouchat svým pocitům, intuici, ale o tom zase někdy příště…

Přeji vám zdraví a radost ze života J

Iva Kukačková
Autorka je certifikovaná výživová poradkyně se zaměřením na potravinové doplňky EPAM

Iva
Komentáře